วันศุกร์ที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2562

ใคร่ครวญธรรมเมื่อยามบุญให้ผลทำให้เกิดปัญญา(ปกิณกะธรรม ๒๒ มี.ค. ๖๒)

๒๒ มี.ค. ๖๒-ปกิณกะธรรมใคร่ครวญธรรมเมื่อยามบุญให้ผลทำให้เกิดปัญญา
620322_01_ปกิณกะธรรมใคร่ครวญธรรมเมื่อยามบุญให้ผลทำให้เกิดปัญญา.mp3