วันอาทิตย์ที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2562

พึงเป็นผู้เห็นความชั่วของตน และละอารมณ์ผูกโกรธ(ปกิณกะธรรม ๑๗ มี.ค. ๖๒)

๑๗ มี.ค. ๖๒-ปกิณกะธรรมพึงเป็นผู้เห็นความชั่วของตน และละอารมณ์ผูกโกรธ
620317_05_ปกิณกะธรรมพึงเป็นผู้เห็นความชั่วของตนและละอารมณ์ผูกโกรธ.mp3