วันเสาร์ที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2562

ทำจิตสงบให้ถึงคุณของพระ ในการพุทธาภิเษกแป้งมงคล(ปกิณกะธรรม ๒๓ มี.ค. ๖๒)

๒๓ มี.ค. ๖๒-ปกิณกะธรรมทำจิตสงบให้ถึงคุณของพระ ในการพุทธาภิเษกแป้งมงคล
620323_07_ปกิณกะธรรมทำจิตสงบให้ถึงคุณของพระในการพุทธาภิเษกแป้งมงคล.mp3