วันอาทิตย์ที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2562

ร่างกายเป็นภาระอย่างยิ่ง การไม่มีร่างกายเป็นบรมสุข(เทศน์ ๓ มี.ค. ๖๒)

๓ มี.ค. ๖๒-เทศน์ร่างกายเป็นภาระอย่างยิ่ง การไม่มีร่างกายเป็นบรมสุข
620303_03_เทศน์ร่างกายเป็นภาระอย่างยิ่งการไม่มีร่างกายเป็นบรมสุข.mp3