วันอาทิตย์ที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2562

สะสมบุญความดีเป็นเสบียงให้ถึงความสุขในภายหน้า(ปกิณกะธรรม ๓๑ มี.ค. ๖๒)

๓๑ มี.ค. ๖๒-ปกิณกะธรรมสะสมบุญความดีเป็นเสบียงให้ถึงความสุขในภายหน้า
620331_01_ปกิณกะธรรมสะสมบุญความดีเป็นเสบียงให้ถึงความสุขในภายหน้า.mp3