วันเสาร์ที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2562

พระเมตตาของครูบาอาจารย์ พึงใคร่ครวญปฏิบัติตามด้วยปัญญา(ปกิณกะธรรม ๑๖ มี.ค. ๖๒)

๑๖ มี.ค. ๖๒-ปกิณกะธรรมพระเมตตาของครูบาอาจารย์พึง ใคร่ครวญปฏิบัติตามด้วยปัญญา
620316_04_ปกิณกะธรรมพระเมตตาของครูบาอาจารย์พึงใคร่ครวญปฏิบัติตามด้วยปัญญา.mp3