วันเสาร์ที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2562

นอบน้อมถวายพระอุโบสถด้วยจิตศรัทธา และถือคุณพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่ง(ปกิณกะธรรม ๙ มี.ค. ๖๒)

๙ มี.ค. ๖๒-ปกิณกะธรรมนอบน้อมถวายพระอุโบสถด้วยจิตศรัทธา และถือคุณพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่ง
620309_02_ปกิณกะธรรมนอบน้อมถวายพระอุโบสถด้วยจิตศรัทธาและถือคุณพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่ง.mp3