วันอาทิตย์ที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2562

บุญพระกรรมฐานทำให้จิตสงบเป็นสุขพ้นจากอกุศลกรรม(ปกิณกะธรรม ๓๑ มี.ค. ๖๒)

๓๑ มี.ค. ๖๒-ปกิณกะธรรมบุญพระกรรมฐานทำให้จิตสงบเป็นสุขพ้นจากอกุศลกรรม
620331_05_ปกิณกะธรรมบุญพระกรรมฐานทำให้จิตสงบเป็นสุขพ้นจากอกุศลกรรม.mp3