วันอาทิตย์ที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2562

ยามอิ่มใจในผลทานเป็นเวลาเหมาะแก่การใคร่ครวญธรรมให้จิตผ่องใส(ปกิณกะธรรม ๑๐ มี.ค. ๖๒)

๑๐ มี.ค. ๖๒-ปกิณกะธรรมยามอิ่มใจในผลทานเป็นเวลาเหมาะแก่การใคร่ครวญธรรมให้จิตผ่องใส
620310_05_ปกิณกะธรรมยามอิ่มใจในผลทานเป็นเวลาเหมาะแก่การใคร่ครวญธรรมให้จิตผ่องใส.mp3