วันเสาร์ที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2562

ไม่ถือผลปฏิบัติอันไม่เที่ยง เพียรปฏิบัติตามพระจนเกิดปัญญาญาณ(ปกิณกะธรรม ๒๓ มี.ค. ๖๒)

๒๓ มี.ค. ๖๒-ปกิณกะธรรมไม่ถือผลปฏิบัติอันไม่เที่ยง เพียรปฏิบัติตามพระจนเกิดปัญญาญาณ
620323_06_ปกิณกะธรรมไม่ถือผลปฏิบัติอันไม่เที่ยงเพียรปฏิบัติตามพระจนเกิดปัญญาญาณ.mp3