วันเสาร์ที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2562

บูชาความเมตตาของเทวดา และถือคุณพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่ง(ปกิณกะธรรม ๒ มี.ค. ๖๒)

๒ มี.ค. ๖๒-ปกิณกะธรรมบูชาความเมตตาของเทวดา และถือคุณพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่ง
620302_08_ปกิณกะธรรมบูชาความเมตตาของเทวดาและถือคุณพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่ง.mp3