วันเสาร์ที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2562

วัตถุมงคลเป็นที่พึ่งในยามมีทุกข์ภัย(ปกิณกะธรรม ๑๖ มี.ค. ๖๒)

๑๖ มี.ค. ๖๒-ปกิณกะธรรมวัตถุมงคลเป็นที่พึ่งในยามมีทุกข์ภัย
620316_03_ปกิณกะธรรมวัตถุมงคลเป็นที่พึ่งในยามมีทุกข์ภัย.mp3