วันอาทิตย์ที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2562

ทำจิตนิ่งสงบยอมรับความเป็นธรรมดาของโลก(ปกิณกะธรรม ๒๔ มี.ค. ๖๒)

๒๔ มี.ค. ๖๒-ปกิณกะธรรมทำจิตนิ่งสงบยอมรับความเป็นธรรมดาของโลก
620324_04_ปกิณกะธรรมทำจิตนิ่งสงบยอมรับความเป็นธรรมดาของโลก.mp3