วันเสาร์ที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2562

บวงสรวงถวายพระอุโบสถวัดตาลเดี่ยวด้วยจิตบริสุทธิ์(ปกิณกะธรรม ๙ มี.ค. ๖๒)

๙ มี.ค. ๖๒-ปกิณกะธรรมบวงสรวงถวายพระอุโบสถวัดตาลเดี่ยวด้วยจิตบริสุทธิ์
620309_01_ปกิณกะธรรมบวงสรวงถวายพระอุโบสถวัดตาลเดี่ยวด้วยจิตบริสุทธิ์.mp3