วันเสาร์ที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2562

พุทธาภิเษกแป้งมงคล(ปกิณกะธรรม ๒๓ มี.ค. ๖๒)

๒๓ มี.ค. ๖๒-ปกิณกะธรรมพุทธาภิเษกแป้งมงคล
620323_05_ปกิณกะธรรมพุทธาภิเษกแป้งมงคล.mp3