วันศุกร์ที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2562

รักษาจิตให้สงบด้วยการยอมรับความจริง(ปกิณกะธรรม ๑๕ มี.ค. ๖๒)

๑๕ มี.ค. ๖๒-ปกิณกะธรรมรักษาจิตให้สงบด้วยการยอมรับความจริง
620315_01_ปกิณกะธรรมรักษาจิตให้สงบด้วยการยอมรับความจริง.mp3