วันศุกร์ที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2562

โลกมีแต่ความวุ่นวายอันเป็นทุกข์ การปฏิบัติแบบบุคคลคนเดียวจึงพ้นได้(ปกิณกะธรรม ๕ เม.ย. ๖๒)

๕ เม.ย. ๖๒-ปกิณกะธรรมโลกมีแต่ความวุ่นวายอันเป็นทุกข์ การปฏิบัติแบบบุคคลคนเดียวจึงพ้นได้
620405_01_ปกิณกะธรรมโลกมีแต่ความวุ่นวายอันเป็นทุกข์การปฏิบัติแบบบุคคลคนเดียวจึงพ้นได้.mp3