วันพฤหัสบดีที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2562

การปฏิบัติพระกรรมฐานคือการใคร่ครวญต่อเนื่องให้มีสติสมบูรณ์(ปกิณกะธรรม ๑๑ เม.ย. ๖๒)

๑๑ เม.ย. ๖๒-ปกิณกะธรรมการปฏิบัติพระกรรมฐานคือการใคร่ครวญต่อเนื่องให้มีสติสมบูรณ์
620411_01_ปกิณกะธรรมการปฏิบัติพระกรรมฐานคือการใคร่ครวญต่อเนื่องให้มีสติสมบูรณ์.mp3