วันศุกร์ที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2562

การเห็นคุณและโทษของกามคุณ และใช้กามคุณเพื่อการทำความดี(ปกิณกะธรรม ๑๒ เม.ย. ๖๒)

๑๒ เม.ย. ๖๒-ปกิณกะธรรมการเห็นคุณและโทษของกามคุณ และใช้กามคุณเพื่อการทำความดี
620412_01_ปกิณกะธรรมการเห็นคุณและโทษของกามคุณและใช้กามคุณเพื่อการทำความดี.mp3