วันเสาร์ที่ 13 เมษายน พ.ศ. 2562

ความสุขในโลกเป็นสิ่งสมมุติ ความสุขในพระศาสนาเป็นวิมุตติ(ปกิณกะธรรม ๑๓ เม.ย. ๖๒)

๑๓ เม.ย. ๖๒-ปกิณกะธรรมความสุขในโลกเป็นสิ่งสมมุติ ความสุขในพระศาสนาเป็นวิมุตติ
620413_01_ปกิณกะธรรมความสุขในโลกเป็นสิ่งสมมุติความสุขในพระศาสนาเป็นวิมุตติ.mp3