วันจันทร์ที่ 15 เมษายน พ.ศ. 2562

ยามเกิดความหน่าย พึงใคร่ครวญให้เห็นว่าร่างกายไม่ใช่เรา ไม่ใช่ของเรา(ปกิณกะธรรม ๑๕ เม.ย. ๖๒)

๑๕ เม.ย. ๖๒-ปกิณกะธรรมยามเกิดความหน่าย พึงใคร่ครวญให้เห็นว่าร่างกายไม่ใช่เรา ไม่ใช่ของเรา
620415_01_ปกิณกะธรรมยามเกิดความหน่ายพึงใคร่ครวญให้เห็นว่าร่างกายไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรา.mp3