วันเสาร์ที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2562

เพียรทำตามหนทางปฏิบัติเพื่อหวังให้ถึงมรรคผลนิพพาน(ปกิณกะธรรม ๒๐ เม.ย. ๖๒)

๒๐ เม.ย. ๖๒-ปกิณกะธรรมเพียรทำตามหนทางปฏิบัติเพื่อหวังให้ถึงมรรคผลนิพพาน
620420_04_ปกิณกะธรรมเพียรทำตามหนทางปฏิบัติเพื่อหวังให้ถึงมรรคผลนิพพาน.mp3