วันเสาร์ที่ 13 เมษายน พ.ศ. 2562

กราบขอขมาพระรัตนตรัยและครูบาอาจารย์ในวันปีใหม่ไทย(ปกิณกะธรรม ๑๓ เม.ย. ๖๒)

๑๓ เม.ย. ๖๒-ปกิณกะธรรมกราบขอขมาพระรัตนตรัยและครูบาอาจารย์ในวันปีใหม่ไทย
620413_05_ปกิณกะธรรมกราบขอขมาพระรัตนตรัยและครูบาอาจารย์ในวันปีใหม่ไทย.mp3