วันจันทร์ที่ 15 เมษายน พ.ศ. 2562

อารมณ์ใจเมื่อถึงผลการปฏิบัติ(ปกิณกะธรรม ๑๕ เม.ย. ๖๒)

๑๕ เม.ย. ๖๒-ปกิณกะธรรมอารมณ์ใจเมื่อถึงผลการปฏิบัติ
620415_04_ปกิณกะธรรมอารมณ์ใจเมื่อถึงผลการปฏิบัติ.mp3