วันศุกร์ที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2562

อวิชชาเป็นเครื่องร้อยรัดใจไว้กับความทุกข์(ปกิณกะธรรม ๒๖ เม.ย. ๖๒)

๒๖ เม.ย. ๖๒-ปกิณกะธรรมอวิชชาเป็นเครื่องร้อยรัดใจไว้กับความทุกข์
620426_01_ปกิณกะธรรมอวิชชาเป็นเครื่องร้อยรัดใจไว้กับความทุกข์.mp3