วันอาทิตย์ที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2562

หมั่นทำความดีไว้เสมอเมื่อมีโอกาส(ปกิณกะธรรม ๒๘ เม.ย. ๖๒)

๒๘ เม.ย. ๖๒-ปกิณกะธรรมหมั่นทำความดีไว้เสมอเมื่อมีโอกาส
620428_01_ปกิณกะธรรมหมั่นทำความดีไว้เสมอเมื่อมีโอกาส.mp3