วันอาทิตย์ที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2562

ปฏิบัติเพื่อมรรคผลต้องอาศัยกำลังใจของตน(เทศน์ ๒๑ เม.ย. ๖๒)

๒๑ เม.ย. ๖๒-เทศน์ปฏิบัติเพื่อมรรคผลต้องอาศัยกำลังใจของตน
620421_02_เทศน์ปฏิบัติเพื่อมรรคผลต้องอาศัยกำลังใจของตน.mp3