วันเสาร์ที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2562

โลกเต็มไปด้วยความทุกข์ พึงถือคุณพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่ง(ปกิณกะธรรม ๒๐ เม.ย. ๖๒)

๒๐ เม.ย. ๖๒-ปกิณกะธรรมโลกเต็มไปด้วยความทุกข์ พึงถือคุณพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่ง
620420_01_ปกิณกะธรรมโลกเต็มไปด้วยความทุกข์พึงถือคุณพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่ง.mp3