วันเสาร์ที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2562

เพียรปฏิบัติตามครูบาอาจารย์ด้วยอิทธิบาท ๔ ย่อมถึงความพ้นทุกข์(เทศน์ ๒๗ เม.ย. ๖๒)

๒๗ เม.ย. ๖๒-เทศน์เพียรปฏิบัติตามครูบาอาจารย์ด้วยอิทธิบาท ๔ ย่อมถึงความพ้นทุกข์
620427_02_เทศน์เพียรปฏิบัติตามครูบาอาจารย์ด้วยอิทธิบาท๔ย่อมถึงความพ้นทุกข์.mp3