วันเสาร์ที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2562

การเห็นจริงแต่ไม่มีอยู่จริงในสามโลก มีเพียงพระนิพพานที่มีอยู่จริง(ปกิณกะธรรม ๒๗ เม.ย. ๖๒)

๒๗ เม.ย. ๖๒-ปกิณกะธรรมการเห็นจริงแต่ไม่มีอยู่จริง ในสามโลกมีเพียงพระนิพพานที่มีอยู่จริง
620427_04_ปกิณกะธรรมการเห็นจริงแต่ไม่มีอยู่จริงในสามโลกมีเพียงพระนิพพานที่มีอยู่จริง.mp3