วันเสาร์ที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2562

อาราธนาพระแก้วใสมงคลคุ้มดวงชะตา(ปกิณกะธรรม ๖ เม.ย. ๖๒)

๖ เม.ย. ๖๒-ปกิณกะธรรมอาราธนาพระแก้วใสมงคลคุ้มดวงชะตา
620406_06_ปกิณกะธรรมอาราธนาพระแก้วใสมงคลคุ้มดวงชะตา.mp3