วันเสาร์ที่ 13 เมษายน พ.ศ. 2562

สรงน้ำพระพุทธเจ้าด้วยความนอบน้อมบูชาคุณ(ปกิณกะธรรม ๑๓ เม.ย. ๖๒)

๑๓ เม.ย. ๖๒-ปกิณกะธรรมสรงน้ำพระพุทธเจ้าด้วยความนอบน้อมบูชาคุณ
620413_07_ปกิณกะธรรมสรงน้ำพระพุทธเจ้าด้วยความนอบน้อมบูชาคุณ.mp3