วันจันทร์ที่ 15 เมษายน พ.ศ. 2562

ปรมัตถทานทำให้เกิดปัญญาเข้าถึงมรรคผล(เทศน์ ๑๕ เม.ย. ๖๒)

๑๕ เม.ย. ๖๒-เทศน์ปรมัตถทานทำให้เกิดปัญญาเข้าถึงมรรคผล
620415_03_เทศน์ปรมัตถทานทำให้เกิดปัญญาเข้าถึงมรรคผล.mp3