วันเสาร์ที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2562

การลดมานะตนในการทำงานสาธารณประโยชน์เป็นทางสร้างกำลังใจ(ปกิณกะธรรม ๒๗ เม.ย. ๖๒)

๒๗ เม.ย. ๖๒-ปกิณกะธรรมการลดมานะตนในการทำงานสาธารณประโยชน์เป็นทางสร้างกำลังใจ
620427_01_ปกิณกะธรรมการลดมานะตนในการทำงานสาธารณประโยชน์เป็นทางสร้างกำลังใจ.mp3