วันศุกร์ที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2562

สังขารเป็นของไม่เที่ยง การไม่มีร่างกายจึงจะสิ้นทุกข์(เทศน์ ๑๒ เม.ย. ๖๒)

๑๒ เม.ย. ๖๒-เทศน์สังขารเป็นของไม่เที่ยง การไม่มีร่างกายจึงจะสิ้นทุกข์
620412_03_เทศน์สังขารเป็นของไม่เที่ยงการไม่มีร่างกายจึงจะสิ้นทุกข์.mp3