วันเสาร์ที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2562

สวดมนต์ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร(ปกิณกะธรรม ๖ เม.ย. ๖๒)

๖ เม.ย. ๖๒-ปกิณกะธรรมสวดมนต์ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร
620406_04_ปกิณกะธรรมสวดมนต์ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร.mp3