วันเสาร์ที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2562

ร่างกายทั้งหลายล้วนไม่เที่ยงและสลายตัวไปในที่สุด(เทศน์ ๒๐ เม.ย. ๖๒)

๒๐ เม.ย. ๖๒-เทศน์ร่างกายทั้งหลายล้วนไม่เที่ยงและสลายตัวไปในที่สุด
620420_02_เทศน์ร่างกายทั้งหลายล้วนไม่เที่ยงและสลายตัวไปในที่สุด.mp3