วันศุกร์ที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2562

บวงสรวงอาราธนาพระแก้วใสหนุนดวงชะตา(ปกิณกะธรรม ๑๒ เม.ย. ๖๒)

๑๒ เม.ย. ๖๒-ปกิณกะธรรมบวงสรวงอาราธนาพระแก้วใสหนุนดวงชะตา
620412_05_ปกิณกะธรรมบวงสรวงอาราธนาพระแก้วใสหนุนดวงชะตา.mp3