วันจันทร์ที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2562

ยกช่อฟ้าพระอุโบสถวัดเชิงท่า ด้วยจิตสงบและรู้คุณ(ปกิณกะธรรม ๘ เม.ย. ๖๒)

๘ เม.ย. ๖๒-ปกิณกะธรรมยกช่อฟ้าพระอุโบสถวัดเชิงท่า ด้วยจิตสงบและรู้คุณ
620408_02_ปกิณกะธรรมยกช่อฟ้าพระอุโบสถวัดเชิงท่าด้วยจิตสงบและรู้คุณ.mp3