วันอาทิตย์ที่ 14 เมษายน พ.ศ. 2562

อิทธิบาท ๔ เป็นธรรมที่ทำให้ถึงความสำเร็จ(ปกิณกะธรรม ๑๔ เม.ย. ๖๒)

๑๔ เม.ย. ๖๒-ปกิณกะธรรมอิทธิบาท ๔ เป็นธรรมที่ทำให้ถึงความสำเร็จ
620414_04_ปกิณกะธรรมอิทธิบาท๔เป็นธรรมที่ทำให้ถึงความสำเร็จ.mp3