วันเสาร์ที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2562

ตั้งจิตอธิษฐานให้เกิดความเมตตาในแผ่นดินในวันจักรี(ปกิณกะธรรม ๖ เม.ย. ๖๒)

๖ เม.ย. ๖๒-ปกิณกะธรรมตั้งจิตอธิษฐานให้เกิดความเมตตาในแผ่นดินในวันจักรี
620406_02_ปกิณกะธรรมตั้งจิตอธิษฐานให้เกิดความเมตตาในแผ่นดินในวันจักรี.mp3