วันเสาร์ที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2562

สัตยาธิษฐานบวงสรวงในวันจักรี(ปกิณกะธรรม ๖ เม.ย. ๖๒)

๖ เม.ย. ๖๒-ปกิณกะธรรมสัตยาธิษฐานบวงสรวงในวันจักรี
620406_03_ปกิณกะธรรมสัตยาธิษฐานบวงสรวงในวันจักรี.mp3