วันอังคารที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2562

กำลังใจในการเกิดเพื่อรักษาพระศาสนาด้วยการปฏิบัติให้ถึงมรรคผล(ปกิณกะธรรม ๓๐ เม.ย. ๖๒)

๓๐ เม.ย. ๖๒-ปกิณกะธรรมกำลังใจในการเกิดเพื่อรักษาพระศาสนาด้วยการปฏิบัติให้ถึงมรรคผล
620430_01_ปกิณกะธรรมกำลังใจในการเกิดเพื่อรักษาพระศาสนาด้วยการปฏิบัติให้ถึงมรรคผล.mp3