วันเสาร์ที่ 13 เมษายน พ.ศ. 2562

สัมโมทนียกถาวันปีใหม่ไทย(ปกิณกะธรรม ๑๓ เม.ย. ๖๒)

๑๓ เม.ย. ๖๒-ปกิณกะธรรมสัมโมทนียกถาวันปีใหม่ไทย
620413_08_ปกิณกะธรรมสัมโมทนียกถาวันปีใหม่ไทย.mp3