วันอาทิตย์ที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2562

คุณธรรมความดีของผู้สั่งสมบารมีเป็นสิ่งที่ควรบูชา(ปกิณกะธรรม ๒๘ เม.ย. ๖๒)

๒๘ เม.ย. ๖๒-ปกิณกะธรรมคุณธรรมความดีของผู้สั่งสมบารมีเป็นสิ่งที่ควรบูชา
620428_03_ปกิณกะธรรมคุณธรรมความดีของผู้สั่งสมบารมีเป็นสิ่งที่ควรบูชา.mp3