วันเสาร์ที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2562

บุคคลย่อมล่วงพ้นทุกข์ได้ด้วยความเพียร(เทศน์ ๑ มิ.ย. ๖๒)

๑ มิ.ย. ๖๒-เทศน์บุคคลย่อมล่วงพ้นทุกข์ได้ด้วยความเพียร
620601_02_เทศน์บุคคลย่อมล่วงพ้นทุกข์ได้ด้วยความเพียร.mp3