วันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2562

กำลังใจทำความดีตัดชีวิต ณ วัดเชิงท่า(ปกิณกะธรรม ๑๔ มิ.ย. ๖๒)

๑๔ มิ.ย. ๖๒-ปกิณกะธรรมกำลังใจทำความดีตัดชีวิต ณ วัดเชิงท่า
620614_01_ปกิณกะธรรมกำลังใจทำความดีตัดชีวิตณวัดเชิงท่า.mp3