วันอาทิตย์ที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2562

ทาน ศีล ภาวนาเพื่อการเป็นผู้มีคติที่แน่นอน(ปกิณกะธรรม ๒ มิ.ย. ๖๒)

๒ มิ.ย. ๖๒-ปกิณกะธรรมทาน ศีล ภาวนาเพื่อการเป็นผู้มีคติที่แน่นอน
620602_01_ปกิณกะธรรมทานศีลภาวนาเพื่อการเป็นผู้มีคติที่แน่นอน.mp3