วันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2562

หมั่นเจริญสมณธรรมให้จิตสงบเยือกเย็นเพื่อให้เกิดปัญญา(ปกิณกะธรรม ๒๑ มิ.ย. ๖๒)

๒๑ มิ.ย. ๖๒-ปกิณกะธรรมหมั่นเจริญสมณธรรมให้จิตสงบเยือกเย็นเพื่อให้เกิดปัญญา
620621_01_ปกิณกะธรรมหมั่นเจริญสมณธรรมให้จิตสงบเยือกเย็นเพื่อให้เกิดปัญญา.mp3