วันเสาร์ที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2562

พระรัตนตรัยเป็นมงคลอันสูงสุด(ปกิณกะธรรม ๑ มิ.ย. ๖๒)

๑ มิ.ย. ๖๒-ปกิณกะธรรมพระรัตนตรัยเป็นมงคลอันสูงสุด
620601_03_ปกิณกะธรรมพระรัตนตรัยเป็นมงคลอันสูงสุด.mp3